Het Vincent van GoghHuis is een huis van herinnering en beleving.
Vincent zelf neemt u mee in een hoorspel vol kijkplezier.
Op de geboortegrond van deze meester wordt ook aandacht besteed aan zijn vakbroeders, van toen en nu.
Daarmee wordt één van zijn dromen gerealiseerd: een plek voor de kunst van de toekomst.

Het Vincent van GoghHuis is een levend kunstcentrum op de geboortegrond van één van de
beroemdste kunstenaars uit de geschiedenis. Geen klassiek museum, maar een actieve belevingswereld,
voor zowel kunstliefhebber als toerist. Met een prikkelende presentatie over het leven en werk van Vincent van Gogh
   en interactieve educatie. De vaste presentatie 'Vincent van Gogh - De wortels van een meester' staat op zichzelf, maar vormt ook een opmaat voor de wisseltentoonstellingen. Het programma van die tentoonstellingen richt zich op kunstenaars van de 20e en 21e eeuw  die zich lieten of laten inspireren door werk en/of leven van Vincent van Gogh.

Naast de kosterswoning uit de tijd van Van Gogh is een nieuw gastatelier gebouwd.
Dit atelier wordt steeds voor een periode beschikbaar gesteld aan een kunstenaar, uit binnen- of buitenland,
die ‘in de voetsporen van Van Gogh’ treedt en daardoor geinspireerd op deze locatie werk maakt.
De kunstenaars logeren in de kosterswoning. Ieder deelnemende kunstenaar staat een in Zundert
gemaakt werk af aan de collectie van het Kunstfonds Vincent van GoghHuis *.

                              Kunstenaar Jolande van Lith heeft in juli 2015 een maand als Artist in Residence gewerkt aan haar expositie
 over het publiek van Vincent: In my search for Vincent I found Y O U !
Januari 2017 is zij opnieuw te gast als Artist in Residence voor het vervolgproject: #Relithkwie


 * De Stichting Kunstfonds Vincent van GoghHuis verwerft en beheert een kunstcollectie
                                ten behoeve van het  Vincent van Gogh Huis Zundert. Doelstelling is het in eigendom verwerven van een kunstcollectie, bestaande uit een collectie van kunstwerkendie is omschreven in een inventarislijst, die jaarlijks wordt geactualiseerd, alsmede het beheren, in stand houden en openbaar maken van deze kunstcollectie; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 

   Het 'Van Gogh artist-in-residence Project' wordt mede mogelijk gemaakt dankzij
    de Provincie Noord-Babant| Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (BKKC).